THIẾT BỊ HAIWANG

Dò kim loại : 7 chiếc

Hệ thống kiểm tra bằng tia X : 2 bộ

Tủ đông gió : 6 chiếc

Tủ đông IQF : 3 chiếc

Tủ tái đông IQF : 2 chiếc

Máy đá vẩy : 6 chiếc

Nồi hơi : 2 chiếc

Máy hút chân không : 5 chiếc

Hệ thống rải hàng bằng băng tải : 4 bộ

Hệ thống máy đóng gói bao bì tự động : 1 bộ

Máy cắt dây : 5 chiếc

Hệ thống máy tẩm bột tự động : 1 bộ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .