Công nhân sản xuất

Trách nhiệm và nhiệm vụ:

Làm sạch nguyên liệu.

Rút đầu mực, cắt khoanh hoặc xếp mực lên khay…

Duy trì khu vực làm việc sạch sẽ và vệ sinh.

Những công việc khác do quản lý phân công.

Yêu cầu:

Có thể đứng làm việc trong thời gian dài.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
error: Content is protected !!