Công nhân phục vụ sản xuất

Trách nhiệm và nhiệm vụ:

Bốc dỡ hàng hóa.

Hỗ trợ công nhân sản xuất.

Duy trì khu vực làm việc sạch sẽ và vệ sinh.

Những công việc khác do quản lý phân công.

Yêu cầu:

Có thể đứng làm việc trong thời gian dài.

Có khả năng nâng vật nặng từ  10-30kg.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
error: Content is protected !!